Revize - Hodonín, Uherské Hradiště

Revize plynového zařízení, tlakových nádob
- bozp, po - ekologie

Informace pro provozovatele plynového zařízení

Plyn:

Revize a kontroly plynových zařízení stanoví zákon všem provozovatelům odběrného plynového zařízení (např. plynový kotel, plynový ohřívač vody, plynový sporák atd.)

Revize plynového zařízení – 1x/ 3 roky

Kontrola plynového zařízení – 1x/ rok

Druh paliva


Informace pro provozovatele tlakových nádob

Tlakové nádoby

Příklady tlakových nádob

Na tlakové nádobě se provádí tyto druhy revizí:


Informace pro provozovatele nízkotlakových kotelen

Nízkotlaká kotelna - na plynná paliva nebo na tuhá paliva

Povinnosti provozovatele:

Druhy kotelen: