Revize - Hodonín, Uherské Hradiště

Revize plynového zařízení, tlakových nádob
- bozp, po - ekologie

Naše osvědčení

Petr Kohůt ml.

Kurz revizních techniků, provozovatelů a výrobců tlakových zařízení

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob


Petr Kohůt st.

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Oprávnění k revizím a zkouškám tlakových zařízení dodavatelským způsobem

Oprávnění k revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem

Živnostenský list